05
апр

Месец на екологията

Месец на екологията

Община Средец обяви  Април 2013 за месец на екологията.

На 02.04.2013г. се проведе втората инициатива в месеца на екологията. Тя е свързана със седмицата на гората. В нея се включиха екипът от общински еколози, деца от Мрежа за защита на природата, деца от клуб „Екология” към СОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Доброволците залесиха над 150 дръвчета върху обезлесена горска територия.

Събитието стана възможно с любезното съдействие на „Държавно горско стопанство” Териториално поделение - Средец. Те предоставиха фиданки, транспорт, методичеко ръководство и подкрепа. Целта е да се приобщят хората към проблемите на околната среда, да се намери пътят за тяхното решаване, да се подобри контактът с природата.


Contact Us