10
апр

„Да изчистим България за един ден”

„Да изчистим България за един ден”

Община Средец обяви  Април 2013 - месец на екологията и се включи в инициативата  „Да изчистим България за един ден”

Вече първите доброволци завиха своето участие в почистването на 20 април. Това са „Мрежа за защита на природата”, Тракийско дружество „Лазо Лазов”, селата Факия, Кирово, Зорница и Проход.

Очакваме регистрацията на още доброволци на тел. 05551 6994, 0886141050 или в стая 208 в сградата на община Средец.

Чували и ръкавици ще се раздават от 16 до 19 април в рамките на работния ден в ст. 208.


Contact Us