11
сеп

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Средец на основание Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, приета с Решение № 622 от 29.01.2014г. на ОбС - Средец, ОРГАНИЗИРА  провеждане на обществено обсъждане на проектно предложение „Изграждане на инфраструктура в Археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум – Дебелт“, консервация и реставрация на “Обществена сграда” и „Антични терми“, с което Община Средец възнамерява да кандидатства пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" и УО НА ОПРР 20104 – 2020.

Има удоволствието да Ви поканя да вземете участие в обсъждането, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 25. 09. 2019 г. от 17. 00 в Зала № 1 в сградата на Община Средец с адрес: гр. Средец, пл. „България” № 8 . Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение в офис на Община Средец, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова” № 1, ет. 2

Адрес за депозиране на  писмени становища, мнения, предложения и възражения относно инвестиционното намерение: сградата на Община Средец, деловодство с адрес: гр. Средец, пл. „България” № 8,  

 

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец


Contact Us