02
окт

СЪОБЩЕНИЕ

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Общинска администрация гр. Средец съобщава на заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на части от  улици „Тодор Байлов“, ул.„Стою Атанасов“ , ул.„Андон Николов“, ул. „Чавдар“, ул.“Добруджа“ и ул. „Янтра“ в град Средец.“

Основния ремонт има за цел да приведе улиците в подходящ съвременен вид особено от гледна точка на пътната настилка. Уличните бордюри се ремонтират в някои участъци, където са компрометирани. Тротоарната настилка се запазва на този етап, но винаги може да бъде обновена без да се нарушава сега изграденото пътно покритие от плътен асфалтобетон.

 

Настоящата реконструкция ще се осигури:

 

  • възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка;
  • осигуряване на условията за безопасност;
  • подмяна на съществуващи бордюри

 

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

 

 

 

С уважение,

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

 

За Кмет на община Средец

(Съгл. Заповед №913/24.09.2019г.)

 

 


Contact Us