11
окт

Съобщение

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за включване в заетост за длъжността „Работник в озеленяването“ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“.

 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността „Работник в озеленяването“

  1. Минка Асенова Георгиева – 100т.

 

 

Въз основа на проведеният подбор, комисията

 

 

 

РЕШИ:

Въз основа на резултатите, комисията предлага на Директора на ОП“Озеленяване, благоустройство и чистота” да бъде сключен трудов договор за заемане на длъжността „Работник в озеленяването“ с класираният кандидат  № 1 .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА

 

 

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.


Contact Us