30
дек

Съобщение

 

 СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ПО  ПРОЕКТ «ЗА ПО - ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ»

 

 

N:

Име

Възраст

Крайна количествена оценка (Точки)1.

 Бойка Гочева Теменова 

75

84


2.

 Кера Нейчева Катрапелова

80

74


3.

 Станка Василева Николова

77

61


4.

 Янка Георгиева Кирязова

78

59


5.

 Екатерина Николова Владева            

75

55            


6.

 Иван Нейчев Пумпалов                   

81

55                    


7.

 Мария Тончева Райкова  

89

55  


8.

 Станка Тодорова Колушева                   

94

55                     


9.

 Йовка Кънчева Димова         

81

54             


10.

 Керана Проданова Арнаудова          

83

53                 


11.

 Станка Янева Бяндова

81

53


12.

 Петко Русев Стоянов

93

52


13.

 Станка Георгиева Жекова                

89

52                 


14.

 Павел Тодоров Долапчиев

75

51


15.

 Стоян Тодоров Долапчиев

71

51


16.

 Маринка Славова Георгиева

74

50


17.

 Милка Иванова Колева            

77

50               


18.

 Петко Сократев Арнаудов                             

82

50                                 


19.

 Цанка Христова Пумпалова                  

80

50                    


20.

 Ангелина Жекова Пехливанова

82

 49


21.

 Неделя Иванова Терзиева

81

 49


22.

 Марийка Динева Стоянова                                                                    

90

 49                                                                      


23.

 Мара Николова Петрова

74

 49


24.

 Рада Алексиева Шарпанова             

89

 49                


25.

 Неделя Манолова Янева               

86

 48                 


26.

 Марина Пеева Сталева

84

48


27.

 Митка Стоянова Николова                   

71

48                     


28.

 Стоян Николов Червенков                    

50

48                    


29.

 Койна Димитрова Арабова

89

 47               


30.

 Георги Станков Георгиев               

85

 46             


31.

Стоян Ангелов Каравълчев                        

60

42                      


32.

Дойка Павлова Пумпалова                         

89

34                        


33.

Йорданка Жекова Костадинова                

73

27                   


 

 

Договори за предоставяне на социална услуга „личен асистент“ и почасови междусекторни интегрирани услуги ще бъдат сключени с кандидат – потребителите от № 1 до № 28.    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           30.12.2019г.

 


Contact Us