12
фев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

 

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, “ТОП СТРОЙ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Използване на язовир “ВАСИЛЕВА КОРИЯ” за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, ПИ 000778, в землището на с.Момина църква, община Средец.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ферма за риборазвъждане.

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]


Contact Us