16
окт

Съобщение

Общинска администрация гр. Средец СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ има следното инвестиционно предложение:

Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия“. 

            С настоящото проектно предложение се предвижда създаване на две зони за отдих в землището на с. Факия, общ. Средец, с обособени в тях: настилка от ВП бетоново изделие „Бехатон 60“, петоъгълна беседка, барбекю, кошчета за отпадъци и информационна табела.

  1. Зона за отдих находяща се в поземлен имот с идентификатор 76039.170.6, местност: Кисибире, с. Факия, общ. Средец, обл. Бургас.
  2. Зона за отдих находяща се в поземлен имот с идентификатор 76039.154.1, местност: Олуджак, с. Факия, общ. Средец, обл. Бургас.

 

 

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

 

Кмет на община Средец


Contact Us