24
фев

Съобщение

 

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти на територията на общината, притежаващи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 5 до 10 години, считано от стопанската 2021/2022 г., като подадат заявление по образец до Кмета на Община Средец.

            Заявленията се входират в Общински център за услуги и информация на граждани на Община Средец /партер/, в срок от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г.

 


Contact Us