07
яну

Заповед № 13 / 07.01.2013 г,

Да  се  проведат  търгове  с тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на  недвижими  имоти  –  частна   общинска собственост, както следва:


Contact Us