09
яну

Заповеди №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 от 08.01.2013 г.

за обявяване търгове с тайно и явно наддаване за продажба и отдаване под наем на общински земеделски земи


Contact Us