19
дек

Покана

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на социалната услуга „Обществена трапезария“ по проект „Топъл обяд за гражданите на Средец“, Община Средец, организира информационен ден, в рамките на който заинтересованите лица, потребители на социалната услуга ще бъдат консултирани, относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Средец, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене - други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

    Информационният ден ще се проведе в сградата на Домашен социален патронаж гр. Средец, адрес: гр. Средец, ул. “Васил Коларов“ № 28, етаж 2, стая № 208.

 

 Дата и час на провеждане:

22.12.2017 год. от 10,30 часа.


Contact Us