29
яну

Опасност от ледени висулки !

Опасност от ледени висулки !

След дългия снеговалеж, ниските температури и кратковременното разледяване, по високите части на сградите се образуваха огромни рискови ледени висулки. Висулките са непосредствено по откоси над тротоари, пешеходни зони, входове на търговски обекти и други места, където преминават хора.

Внезапното откъсване на тези ледени късове от голяма височина и с ускорение при падане може да причини наранявания.

Общинска администрация препоръчва на жителите на гр.Средец да ги премахнат внимателно от своите домове и тераси и по възможност през следващите дни да не преминават в близост до големи сгради.


Contact Us