08
мар

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„Рехабилитация на общински път BGS 3245 /BGS 2242, Голямо Буково - Кирово / Голямо Буково - Тракийци – участък   "Голямо Буково – манастир " Св. Живоприемний източник""

Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на ремонт на път от с. Голямо Буково до манастир "Св. Живоприемний източник" в община Средец. С извършения ремонт ще се създаде по-благоприятна комуникационна-транспортна обстановка.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

 

 

Уведомител   

                          ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                              Кмет на община Средец


Contact Us