25
фев

Заповед № 141 / 25.02.2013 г.

  На основание чл. 14 ал.7 от ЗОС и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 334 /29.01.2013 г. на Общински съвет гр. Средец.


Contact Us