21
фев

Заповеди №130 131 132 133 134/21.02.2013 г.

за обявяване търгове с тайно и явно наддаване за продажби и отдаване под наем на общински земеделски земи


Contact Us