01
авг

Заповед №606, 607, 608, 609 от 30.07.2018 и № 610 от 31.07.2018 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №587/30.05.2018 г. на Общински съвет на община Средец

 

 


Contact Us