04
дек

Съобщение

График за  сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за периода от 05.12.2018г. до 18.12.2018г.

Мерцедес

Район

Дата

1.

с. Дебелт

05.12.2018 г.

2.

с. Дюлево

06.12.2018 г.

3.

ул. „Никола Попов“, ул. „Васил Коларов“, ул.“Димитър Благоев“

07.12.2018 г.

4.

ул. „Никола Попов“, ул. „Васил Коларов“, ул.“Димитър Благоев“

10.12.2018 г.

5.

с. Горно Ябълково, с. Долно Ябълково, с. Факия, с. Момина Църква

11.12.2018г.

6.

с. Дебелт

12.12.2018г.

7.

ул. „Чавдар“, ул. „Любен Каравелов“, ул.“Дунав“, ул. „Козлодуй“, ул. „Янтра“, ул. „Перущица“, ул.“Осми март“, ул.“Бенковски“, ул. „Охрид“, ул. „Софроний Врачански“,  ул. „Атанас Манчев“, ул. „Септемврийци“

13.12.2018г.

8.

ул. „Никола Попов“, ул. „Васил Коларов“, ул.“Димитър Благоев“

17.12.2018г.

9

ул. „Никола Попов“, ул. „Васил Коларов“, ул.“Димитър Благоев“

18.12.2018г.

 

 

Забележка: При авария на сметоизвозващите автомобили или при лоши метеорологично услови графика търпи промяна!

 

 

График за  сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за периода от 05.12.2018г. до 18.12.2018г.

ШКОДА ЛИАЗ

Район

Дата

1.

          ул. „Мересев“, ул. „Странджа“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Шипка“, ул.“Поп Харитон“, ул. „Поп Андрей“, ул. „Тракия“, ул. „Райко Стоянов“, ул. „Лазар Желев“, ул. „Априлци“

05.12.2018г.

2.

         ул. “Цвятко Радойнов”, ул. „Никола Попов“, ул. „Рила“, ул. „Петко Д. Петков“

06.12.2018г.

3.

         ул. „Мересев“, ул. „Странджа“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Шипка“, ул.“Поп Харитон“, ул. „Поп Андрей“, ул. „Тракия“, ул. „Райко Стоянов“, ул. „Лазар Желев“, ул. „Априлци“

07.12.2018г.

4.

с. Малина, с. Орлинци, с. Суходол

10.12.2018г.

5.

с. Зорница, с.Радойново, с. Драка

11.12.2018г.

6.

с.  Загорци, с. Светлина

12.12.2018г.

7.

с. Кубадин, с. Проход, с. Бистрец, с. Белила

13.12.2018г.

8

        ул. “Цвятко Радойнов”, ул. „Никола Попов“, ул. „Рила“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Спартак“

14.12.2018г.

9.

       ул. „Мересев“, ул. „Странджа“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Шипка“, ул.“Поп Харитон“, ул. „Поп Андрей“, ул. „Тракия“, ул. „Райко Стоянов“, ул. „Лазар Желев“, ул. „Априлци“

17.12.2018г.

4.

гр. Средец, с. Драчево

18.12.2018г.

 

Забележка: При авария на сметоизвозващите автомобили или при лоши метеорологично услови графика търпи промяна!


Contact Us