22
яну

Заповед №267/18.01.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения № 25-00-1/07.01.2019 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас” и № 25-00-4/11.01.2019 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Средец”, 

 


Contact Us