06
мар

Съобщение

Общинска администрация гр. Средец СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ има следното инвестиционно предложение:“Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички /хандбал и ограда в гр.Средец, общ. Средец.“

Проектното решение има за цел да се изгради стадион за мини футбол с размери 20/40м. Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции и спортното възпитание посредством изграждане на стадион за мини футбол, отговаряща на всички естетически и функционални изисквания.Общата квадратура на обекта, включващ спортна площадка за игра на мини футбол е 974,14 кв.м. Очаквания брой посетители на спортната площадка е не повече от 100 души  (в това число и играещите футбол). Предвидени са два входа към стадиона за мини футбол, като основният е от към северозапад и води до трибуните, като е съобразен с изискванията за достъпна среда на хора в неравностойно положение. Към вторият вход има пътека от каменна настилка, която води до вратата в късата част на стадиона.

В проекта са предвидени комплект футболни врати за мини футбол с мрежа с размери 300 мм. х 200 мм. х 100 мм.- метален кръгъл профил мин. Ф- 80 мм.

Футболното игрище да бъде проектирано и изпълнено с изкуствена трева.

Ограда:

Оградата   по   периметъра   на   спортната   площадка   е   разработена   със   следните материали: оградна телена мрежа - зелена на рула с око 40/40мм и колони от ф89 стоманени тръби, боядисани в зелено, с височина 5,5 м. Отгоре ще се монтира мрежа от текстилен материал, която ще се закрепи със скоби и обтегачи за коловете и металната мрежа. Тази въжена мрежа има за цел да предотврати излизането на топката извън игрището по време на игра.

Предвидено е осветление, което да отговаря на нормите за осветеност на подобен тип игрища.


Contact Us