04
апр

Покана

 

 

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на социалната услуга „Обществена трапезария“ по проект „Топъл обяд за гражданите на Средец“, Община Средец, организира информационни дни, в рамките на които заинтересованите лица, потребители на социалната услуга ще бъдат консултирани, относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Средец, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене - други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

    Информационните дни за месец април ще се проведат в сградата на Домашен социален патронаж гр. Средец, адрес: гр. Средец, ул. “Васил Коларов“ № 28, етаж 2, стая № 208, както следва:

 

10.04.2019 год. от 10,30 часа

 

18.04.2019 год. от 10,30 часа

 

24.04.2019 год. от 10,30 часа 


Contact Us