15
май

Съобщение

На 17 май 2019 година от 10:00ч. град Средец ще бъде домакин на работна среща на специалисти от социални услуги за деца и семейства. Темата на работната дискусия е „Децата – нашият образ в огледалото“. Участие в срещата ще вземат 70 представители на различни социални институции от общините Елхово, Бургас, Разград, Поморие, Созопол, Стамболово, Карнобат, Стралджа, Ямбол и Средец.

В дискусията ще участват представители на  РДСП Бургас, отдел „Закрила на детето“ към ДСП Бургас, МКБППМН гр. Средец, училища и детски градини от града домакин. Лектор на работната среща ще бъде Димитрина Проданова - детски психолог, магистър по клинична и консултативна психология, магистър по социална психология, писател, експерт към Софийски градски съд.

Работната среща се организира от Община Средец, Национален алианс за социална отговорност и Център за обществена подкрепа гр. Средец. Събитието ще се проведе в Трансграничен културен център за деца гр. Средец.

Форумът ще открие инж. Иван Жабов, кмет на Община Средец. Приветствие ще поднесе и г-жа Атанаска Бонева представител на НАСО.

 


Contact Us