02
апр

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

  Общинска администрация Средец, съобщава на собствениците на пчелни семейства, че на основание чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството в кметствата на общината се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. В 15-дневен срок от придобиването им собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация в кметството по местонахождение на пчелина.

За допълнителна информация - Дирекция „Икономическо развитие, земеделие, гори и УЕПП”, стая №312, ет.3


Contact Us