12
авг

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Средец, избрана с решение  №797/26.06.2019 г. на Общински съвет – Средец публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1.    Желязко Василев Айрянов

2.    Мара Николова Бакалова

3.    Тодорка Стоянова Момчилова

4.    Анка Тошева Павлова

5.    Соня Желева Джермова

6.    Кети Иванова Иванова

7.    Даниела Михайлова Петрова

8.    Станислава Иванова Николова

 

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 27.08.2019 от 10.00ч в сградата на общинска администрация Средец ет.1, стая №106, заседателна зала на Общински съвет.

 

 Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Средец становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Динко Цъцаров,

Председател на Комисията


Contact Us