05
сеп

Съобщение

ПРОЕКТ №  BG05M9OP001-2.010-0496-C01

Майсторски клас: Създаване на „зелено“ социално предприятие в Община Средец

 

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0496-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС   

  

„МОЯТ ЗЕЛЕН ДОМ“

            В конкурса  може да вземат участие всички домакинства  от  Средец, които се грижат с любов за своите дворни пространства. Желаещите  трябва да изпратят  адреса на своя дом  на имейл    proect.sp@abv.bg   в срок до 15.09.2019 година.

Комисия   ще обходи кандидатите и ще  награди  най- атрактивните „Зелени домове„  в град Средец.

Очакваме Вашите обаждания!

Екипът на

 Проект  „Майсторски клас: Създаване на "зелено"

 социално предприятие в Община Средец“


Contact Us