12
сеп

Важно съобщение

ДО СТОПАНИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ „ЗАДЕН ДВОР“, ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

 

     На територията на община Средец започва изплащането на еднократна помощ от 300,00 лв., за стопаните, които доброволно са заклали прасетата си и са подали заявление в кметствата по населени места.

  На 13.09.2019 г. /петък/ от 13:00 часа,  представители на ОДБХ Бургас, ще  изплащат помощта както следва:

-          за стопаните от гр. Средец в стая №3 в сградата на община Средец;

-          за стопаните от с. Дебелт в сградата на кметството;

     Кметове и кметски наместници ще бъдат уведомени предварително по определен график, за дата и час на изплащане на помощта в останалите населени места на общината.


Contact Us