12
ное

Съобщение

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Кметът на Община Средец, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, НПО , читалища, младежки, спортни организации да участват с предложения за подготовката на проект на бюджет на Община Средец за 2020 г.

 

Предложенията се приемат в центъра за административно и информационно обслужване на община Средец и на е-mail: [email protected]

 

Срок за набиране на предложенията до 30.11.2019 г.

 

 

Кмет на Община Средец:

Инж.Иван Жабов


Contact Us