15
ное

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

 

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Използване на язовир „Василева Кория“ за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, ПИ 000778, в землището на с. Момина цъква, община Средец“.

 

Възложител: „ТОПСТРОЙ“ ЕООД

 

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]


Contact Us