10
дек

График за провеждането на събрания за публично обсъждане на Проекта на бюджета за 2020 година на Община Средец

1.За селата Горно Ябълково и Долно Ябълково.Събранието ще се проведе в с.Горно Ябълково на 17.12.2019 г. от 9,30 часа. в магазина;

 

2.За с.Момина Църква на 17.12.2019 г.  от 11,00 часа в Читалището;

 

3.За с.Факия на 17.12.2019 г. от  12,00 ч. в  пенсионерския клуб;

 

4.За с.Пънчево на 17.12.2019 г. от 13,00 ч. в часа в кметството;

 

5.За с.Росеново на 17.12.2019 г. от 13,30 ч. в кметството;

 

6.За с.Драчево на 17.12.2019 г. от 14,15 ч.в Клуба на пенсионера;

 

7.За с.Дебелт на 17.12.2019 г. от 15,15 ч. в Кметството;

 

8.За с.Дюлево на 17.12.2019 г.от 16,15 ч. в Читалището;

 

9.За с.Загорци на 17.12.2019 г. от 17,15 ч. в Клуб на пенсионера;

 

10.За селата Варовник и Богданово. Събранието ще се проведе в с.Богданово на 18.12.2019 г. от 9,30 в кметството;

 

11.За селата Голямо Буково, Белеврен, Кирово, Граничар, Тракийци.Събранието ще се проведе в с.Голямо Буково на 18.12.2019 г. от 11,00 ч. в кметството;

 

12.За  с.Вълчаново на 18.12.2019 г. от 12,15 часа в Клуб на пенсионера;

 

13.За селата Сливово, С.Камене , Гранитец. Събранието ще се проведе в  с.Сливово на                 18.12.2019г. в 13,00 в кметството;

 

14.За с.Белила на 18.12.2019 г. от 13,45 часа в кметството;

 

15.За с.Проход на 18.12.2019 г . от 14,30 ч. в Клуб на пенсионера ;

 

16.За с.Бистрец на  18.12.2019 г. от 15,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

17.За с.Кубадин на 18.12.2019 г. от 15,45 ч. в ресторанта ;

 

18.За с.Светлина на 19.12.2019 г. от 9,00 ч. в кметството;

 

19.За с.Драка на 19.12.2019 г. от 10,00 в Читалището;

 

20.За с.Радойново на 19.12.2019 г. от 11,00  в кметството;

 

21.За с.Зорница на 19.12.2019 г. от 12,00 ч  в пенсионерски клуб „Зорница”;

 

22.За с.Малина на 19.12.2019 г. от 13,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

23.За с.Орлинци на 19.12.2019 г. от 14,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

24.За с.Суходол на 19.12.2019 г. от 14,45 ч. в Клуб на пенсионера;

 

25.За гр.Средец на 19.12.2019 г. от 17,00 в Зала 1 на общината;

 

Информацията във връзка с публичното обсъждане е публикувана в сайта на общината Раздел - Дирекции „ Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси“ – Проектобюджет 2020 г.

 

 

 

Кмет на Община Средец

Инж.Иван Жабав


Contact Us