20
фев

Съобщение

 

 

Списък

 

на лицата допуснати/недопуснати до събеседване за длъжността „Работник в озеленяването“ , ОП „ОБЧ”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

 

За длъжността Работник в озеленяването“ 

Допуснати кандидати до събеседване:

 

1. Златка Михайлова Илиева

2. Недка Колева Желязкова

 

Недопуснати кандидати до събеседване:

1.Илияна Димитрова Гуглева - не отговаря на изискванията към кандидатите, относно основните целеви групи.

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

                                                                                                 СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА


Contact Us