26
фев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец  

 

Съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Средец има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на ул.“Козлодуй“ от О.Т. 35а /кръстовище с ул.“Никола Попов“ до О.Т. 42 /кръстовище с ул.“Димитър Благоев“/ в гр.Средец“, община Средец.

Инвестиционното предложение е свързано с ремонт на пътна инфраструктура.

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: info@sredets.bg


Contact Us