16
мар

Съобщение

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”

гр. Средец

Конкурсната комисия, определена със 3аповед № 148 / 12.03.2020г. на Кмета на Община Средец реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  • Иван Димов Георгиев

 

Посочените кандидати трябва да представят разработената писмена концепция за развитието на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства в срок до 16.00ч. на 27.03.2020г. в Общинска администрация на Община Средец, гр.Средец, пл."България”№8,  /деловодство /- партерен етаж.

Устната защита на концепцията ще се проведе на 31.03.2020 год. от 13.30 ч. в сградата на Община Средец, зала № 2, ет.2, а интервюто на 31.03.2020 год.  от 15.00 ч. в сградата на Община Средец, зала № 2, ет.2

Допуснатите кандидати да бъдат уведомени писмено.

 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

 

 

Председател на конкурсната комисия:             

п

Николина Дамбулова 

13.03.2020г.


Contact Us