31
мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

Съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, и във връзка с кандидатстване по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към МИГ – Средец, има следното инвестиционно предложение: „Балансирано и устройство развитие на територията на Община Средец и туризма в района“, община Средец.

Инвестиционното предложение е свързано с поставяне в общински пътища (от четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища, общинска земеделска земя и общинска горска територия), пътепоказателни, информационни и указателни табели до културните и мегалитни ценности.

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]


Contact Us