05
май

Съобщение

Грант от Съвета на Европа за справяне с Ковид-19 в Средец

 

На 23.04.2020 г. кметът на Община Средец – инж. Иван Жабов подписа Споразумение със Съвета на Европа, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  за  борба с последиците от пандемията COVID19 в маргинализираните общности.

Бюджетът на проекта е в размер на 4999,98 лева, а срокът за изпълнение на дейностите е до 31.07.2020 г. Мерките ще бъдат, с приложение три месеца и ще са за най-уязвимите семейства, които не са обхванати от други подкрепящи програми и инициативи

С настоящият грант  ще се осигури основни хранителни пакети от първа необходимост и хигиенни материали на 90 семейства, които живеят в  квартал „Победа“ в гр.Средец.

Община Средец ще осигури помещение за съхраняване на основните хранителни пакети и ще организира и мобилизира доброволци от Местната активна група за извършване на доставките.


Contact Us