12
май

Съобщение връзка със засегнати уязвими общности от кризата с вируса COVID 19

Съобщение връзка със засегнати уязвими общности  от кризата с вируса COVID 19

Във връзка със засегнати уязвими общности  от кризата с вируса COVID 19,  Сдружение „Зелена Странджа“ със съдействието на Община Средец, ще подпомогне жителите на девет населени места в общината с лични предпазни средства, дезинфектанти и хранителни продукти.

    Финансовите средства са осигурени от Фонд  „Обединени срещу COVID 19“  в изпълнение на проект за незабавна подкрепа на уязвими общности засегнати от COVID 19.

   В обхвата на проекта попадат следните населени места на територията на община Средец:

-         с. Белеврен, с. Богданово, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово и с. Тракийци.

Ще бъдат подпомогнати общо 254 жители на тези населени места.

Доставянето на продуктите по населените места, ще се осъществи до края на месец май 2020 г.


Contact Us