13
май

Покана

За публично обсъждане на  „Отчет на изпълнението на бюджета за 2019г”  на Община Средец

 

 

            На основание чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец,Председателят на Общински съвет Средец организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Средец за 2019 година.

            Г-н Динко Цъцаров отправя покана към жителите на общината,представителите на бизнеса,представителите на средствата за масово осведомяване,ръководителите на бюджетни звена,неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

            Обсъждането ще се проведе в зала №1 на община Средец  на  22 .05.2020г в 17.00ч.

            С материалите  по общественото обсъждане можете да се запознаете в стая № 411        на Община Средец или на електронен адрес www.sredets.bg.

 

            Вашите мнения,препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на  електронен адрес [email protected]

            За допълнителна информация ,справки и въпроси – на телефон   05551 7714

 

 

 

Приложени документи:

1.Анализ на касовото изпълнение на Бюджет и СЕС за 2019

2.Приложения към отчета в т.ч. капиталова програма.

3.Презентация на отчет 2019г.

 

 

 

     ДИНКО ЦЪЦАРОВ,

     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:


Contact Us