04
юни

Съобщение

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО  ПРОЕКТ «ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ»

 

 

N:

Име

Възраст

Крайна количествена оценка                    (Точки)

 1.

Петър Димов Капралев

83

74


2.

Иванка Петкова Иванова

81

73


3.

Георгина Иванова Панорова 

71

50


4.

Маргаритка Стоянова Турлакова 

64

47


5.

Вела Георгиева Сакинова

73

46


6.

Никола Атанасов Турлаков

79

46


7.

Петко Минев Иванов

85

37


8.

Дина Енчева Косева

86

36


9.

Ирина Георгиева Петкова

80

36


10.

Атанаска Илчева Дакова

87

31


11.

Иван Георгиев Нанев

83

31


12.

Йорданка Георгиева Бошнакова

77

31


13.

Нина Манолова Атанасова 

73

30


14.

Мария Петкова Илиева *

72

29


15.

Сийка Славчева Лапова *

67

29


16.

Стана Костадинова Костадинова

83

28


17.

Елена Тодорова Желязкова

88

22


 

                 

 

* кандидат – потребителя заявява потребност от предоставяне на почасови междусекторни интегрирани услуги /рехабилитационни, психологически и медицински/.

 

 

 

 

04.06.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАН  СПИСЪК

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО  ПРОЕКТ «ЗА ПО - ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ»

 

 

N:

Име

Възраст

Крайна количествена оценка                    (Точки)

 1.

Петър Димов Капралев

83

74


2.

Иванка Петкова Иванова

81

73


3.

Георгина Иванова Панорова

71

50


4.

Маргаритка Стоянова Турлакова 

64

47


5.

Вела Георгиева Сакинова

73

46


6.

Никола Атанасов Турлаков 

79

46


7.

Георги Станков Георгиев 

85

46


8.

Стоян Ангелов Каравълчев 

60

42   


9.

Петко Минев Иванов

85

37


10.

Дина Енчева Косева

86

36


11.

Ирина Георгиева Петкова

80

36


12.

Дойка Павлова Пумпалова

89

34 


13.

Атанаска Илчева Дакова

87

31


14.

Иван Георгиев Нанев 

83

31


15.

Йорданка Георгиева Бошнакова

77

31


16.

Нина Манолова Атанасова

73

30


17.

Мария Петкова Илиева*

72

29


18.

Сийка Славчева Лапова* 

67

29


19.

Стана Костадинова Костадинова

83

28


20.

Йорданка Жекова Костадинова                  

73

27


21.

Елена Тодорова Желязкова

88

22


 

 

Договор за предоставяне на почасови междусекторни интегрирани услуги ще бъде сключен с кандидат-потребители под № 17 и № 18.

Договор за предоставяне на социалната услуга личен асистент ще бъде сключен с кандидат - потребители в низходящ ред при възможност от свободни часове по график на съответния личен асистент.

 

* -  кандидат – потребителя заявява потребност от предоставяне  на почасови междусекторни интегрирани услуги /рехабилитационни, психологически и медицински/

 

 

                                                                                                                                      04.06.2020г.


Contact Us