03
юли

Съобщение

 

Списък на допуснатите кандидати до трети етап на конкурса за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, обявен съгласно решение №104/29.04.2020 г. на Общински съвет – Средец:

  • Д-р Георги Христов Георгиев
  • Д-р Ивайло Цанев Цанев

Събеседването ще се проведе на 09.07.2020 г. в 13:00 ч. в залата на общински съвет на община Средец.

 

 

Валери Ангелов – председател на комисията за провеждане на конкурса


Contact Us