03
авг

Съобщение

Общинска служба по земеделие – Средец на основаниечл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците иползвателите на земеделски земи в община Средец, че към01.08.2020г. са изготвени предварителните регистри по реда начл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.


Contact Us