27
окт

Съобщение

Община Средец и „Балбок Инженеринг” АД

Организират   мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата:

  • Живачни термометри и ампули, живак
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Негодни препарати за растителна зашита
  • Лекарства с изтекъл срок на годност 
  • Негодни за употреба батерии и акумулатори

Пунктът ще бъде разположен:

  • На 29.10.2020г. от 10:00 до 16:00 часа в гр.Средец, площад „България”№8

 (пред сградата на община Средец).

Изпълнител: „БалБок инженеринг”АД

Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците.

 


Contact Us