02
ное

Съобщение

Oтносно: Становище по екологична оценка (ЕО) № БС-2-2/29.10.2020г. за Проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Средец, с възложител Община Средец.

Във връзка с изпълнение на изисквнията на чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми, Община Средец обявява Становище по Екологична Оценка(ЕО) №БС-2-2/29.10.2020г. за Проект на Общ устройствен план на Община Средец.


Contact Us