19
фев

Съобщение

ПРОТОКОЛ

за

допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

 

Днес, 18.02.2021 г., Комисия, назначена със заповед № 113/17.02.2021г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжностите социален работник, социален сътрудник с профил образование и социален сътрудник с профил здравеопазване се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

  1. Допуснати кандидати за длъжност социален работник

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

 

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 

Дата и час за интервю

 

Елена Жейнова Вълкова

Да

Да

Няма

23.02.2021 г. от 10.00 часа

 

  1. Недопуснати кандидати за длъжност социален работник:

Няма

 

  1. Допуснати кандидати за длъжност социален сътрудник с профил образование

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

 

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 

Дата и час за интервю

 

Пламена Анева Илиева

Да

Да

Няма

23.02.2021 г. от 10.30 часа

  1. Недопуснати кандидати за длъжност  социален сътрудник с профил образование:

Няма

  1. Допуснати кандидати за длъжност  социален сътрудник с профил здравеопазване

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

 

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 

Дата и час за интервю

 

Руска Димитрова Митева

Да

Да

Няма

23.02.2021 г. от 11.00 часа

Мария Михайлова Чавушоглу

Да

Да

Няма

23.02.2021 г. от 11.30 часа

  1. Недопуснати кандидати за длъжност  социален сътрудник с профил образование:

Няма

Допуснатият кандидат до втори етап на подбора, следва да се яви в указания  ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, партерен етаж, зала № 1.

 


Contact Us