19
фев

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю,  по проект –  BG05M9OP001-6.002-0037

 

«Патронажна грижа в община Средец»

 

 

за НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа:

 

позиция Рехабилитатор

1.     Росица Христова Костадинова

2.     Мария Христова Бойчева

позиция Специалист по здравни грижи

1.     Ярма Иванова Димитрова

 

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: 

позиция Хигиенист

1.     Димитринка Петрова Желязкова

2.     Данка Маринова Маринова

3.     Алена Митева Трендафилова

4.     Лиляна Николова Христова

5.     Веселина Петкова Атанасова

6.     Гинка Георгиева Маринова

7.     Тодорка Христова Михайлова

8.     Йорданка Василева Атанасова

9.     Димитринка Костадинова Янчева

10.  Николина Арсова Тодорова

11.  Жана Станчева Кирилова

12.  Марийка  Христова Рачева

13.  Костадинка Асенова Илиева

 

 


Contact Us