15
мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Средец

 

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на инсталация за пиролиза на отпадъци от пластмаса и гума в имот с идентификатор 20273.28.53 по КК на с. Дебелт, община Средец. “

 

Възложител: Дончо Станков         

 

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected] 


Contact Us