16
мар

Съобщение

Община Средец
организира мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата:
Живачни термометри и ампули, живак• Лакове и бояджийски материали• Домакински препарати и химикали• Мастила и замърсени опаковки• Негодни препарати за растителна зашита• Лекарства с изтекъл срок на годност

Пунктът ще бъде разположен: 
На 24.03.2021г. (сряда) от 10:00 до 16:00 часа в гр.Средец, площад „България” (пред сградата на община Средец). 

Изпълнител: „БалБок инженеринг”АД Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците.


Contact Us