22
юли

Съобщение

 От 22.07.2013 год. започва заплащането и извозването на дърва за огрев за населението по социални критерии. Гражданите подали заявления и отговарящи на критериите могат да заплатят сумата на касата на Общинско горско предприятие, находящо се в гр. Средец, ул. „Васил Коларов” № 28 – бивше помощно училище, за да започне доставянето на дърва.


Contact Us