31
юли

“Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец”

Списък на оценените от Д "СП" гр. Бургас кандидат - потребители за ползване на социални услуги по проект “Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец”


Contact Us