16
окт

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ

относно създаване на партньорство по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

 

  Община Средец кандидатства пред Министерство на енергетиката с искане за подкрепа  и получи одобрение, за финансиране по Фонд за двустранни отношения на Програма BG04„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

  В резултат на одобреното финансиране и с цел намиране на партньори при кандидатстване с проектни предложения, в следващия програмен период по Програма BG04, представител на общината ще обмени опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност.

Срещите ще се проведат на 18 и 19 октомври 2017 г. в гр. Осло Кралство Норвегия.

На 18 и 19 октомври 2017 г. представител на общината ще участва в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.

Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти, финансирани от  Финансовия механизъм на „Европейското икономическо пространство“ и Норвежката програма 2014-2020 в областта на „Енергийната ефективност и енергийната сигурност“, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.

Темите на срещите са:

Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради;

Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас „А“ и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия;

Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление;

Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.

Събитието се финансира от програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Contact Us