19
окт

Съобщение

"Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" е учредено по реда на Закона за управление на отпадъците на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,Средец, Сунгурларе и Руен и има предмет на дейност управление на регионалната система за управление на отпадъците в региона.

Цел: Ефективно събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, съобразно изискванията на чл. 6 ал. 1 и гарантиране изпълнението на задълженията по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.

 

Виж тук за повече информация


Contact Us