25
сеп

Съобщение

Списък на лицата от основните целеви групи, определени като най-нуждаещи се за включване в социалната услуга 

„Обществена трапезария“

 

 

 

  

     Име презиме фамилия

 

Адрес

гр. СРЕДЕЦ

1

Стойна Илиева Улева

ул. Г. С. Раковски вх. Б, бл. 3,ет. 5

2

Тодорка Бонева Желева

ул. Тодор Байлов № 11

3

Ангелина Томова Симанчева

ул. Васил Коларов № 16

4

Златка Димитрова Иванова

ул. Христо Смирненски № 7

5

Гъркиня Николова Тончева

ул. Йорданка Николова № 36А

6

Недялко Стоянов Щерев

ул. Иван Вазов № 25

7

Калина Стоянова Илчева

ул. Васил Петлешков № 4

8

Добрин Станков Тодоров

ул. Максим Горки № 60

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               25.09.2017 год.


Contact Us